סכסוך פנימי = סכסוך עולמי

סכסוך פנימי הוא דבר שאנו סוחבים עלינו כאנרגיה עוד משחר ההיסטוריה ומכוון שההיסטוריה חוזרת על עצמה אז אין ממש שינוי ועל כן, היום מעט יותר מתמיד החברה עדין בתודעת סבל. ולמה בסבל? משום שקיים סכסוך פנימי כמעט בכל נושא בין אדם לעצמו, זוגיות מניות ועוד… קיבלנו ספרי הכוונה כגון: התנ"ך, הברית החדשה, הקוראן ועוד, מול…